Sri Lankan Restaurants

Tasha Restaurant

Address: 197 Al Fursan St, Abu Dhabi,