Chongqing - China Restaurants

KWEE ZEEN

Address: 777 Huancheng S Rd, Kunming, 650034