Hai Phong Restaurants

Vịnh Bắc Bộ

Address: Lê Hồng Phong, Hải phòng, 180000