Hai Phong Restaurants

10 8 Vịnh Bắc Bộ

Address: Lê Hồng Phong, Hải phòng, 180000