Afghan Restaurants

Dar Noura

Address: Bahrain, Manama,