$75-100

Mezza Roma restaurant

Address: 0296069000, Sydney, 2179