Phnom Penh Restaurants

Nima Restaurant

Address: 37 Canbulat Sk, Kyrenia, 99300