Sydney Restaurants

Nima Restaurant

Address: 37 Canbulat Sk, Kyrenia, 99300

Botanicus Bistro

Address: E311, Avgorou, 5510

OLYMPUS Restaurant - Troodos Hotel

Address: 16 Troodos Square, Limassol, 41100