$75-100

Seven Monkeys The Bar

Address: 7 Evagorou, Nicosia, 1065