French Restaurants

10 8 Mat Fra Kua

Address: 75B Tyslevveien, Oslo, 1163