Tashkent Restaurants

Tim's coffee & roastery

Address: 40 Taras Shevchenko ko'chasi, Тоshkent, 100111

Khorrot

Address: 95 Боғишамол кўчаси, Тоshkent,