Japanese Restaurants

Harajuku Izakaya

Address: 4000 Whistler Way, Whistler, BC V0N 1B4

Sushi Bar Shu

Address: 8099 Granville St, Vancouver, BC V6P 4Z5

The Clayton Public House

Address: 5640 188 St, Surrey, BC v4s 3n5

ZUBU Ramen

Address: 4575 Central Blvd, Burnaby, BC V5H 4J5

Hello Nori

Address: 1165 Robson St, Vancouver, BC V6E 1B5