4 1/2 Stars

Vịnh Bắc Bộ

Address: Lê Hồng Phong, Hải phòng, 180000